-TÜBİTAK Toplum-Bilim Projeleri (2008-2016)

-İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine okul ziyaretleri programı (2017)

-Çağlar Boyu Ankara ve Çevresi Arkeoloji konuşmaları (2017)

-GİSAM-TAÇDAM ortak etkinliği Arkeoloji ve Film (2017)

-BAP ve diğer projeler aracılığıyla Müze'de sergi yenileme, konservasyon, sergi araştırma, eğitim planlama, ölçme ve değerlendirme ve envanter çalışmaları