-Keban Barajı Kurtarma Kazıları (1965-1974) (1965-1974)

-Keban ve Aşağı Fırat Projeleri (1975-1988)

-Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi (1998-2002)

-BOTAŞ Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Projesi (2001-2002)

-Kazan Trona - Arkeolojik Etki Değerlendirme Projesi (2002-2003)

-Diyarbakır Suriçi Kültürel Mirasın Korunması Özelinde Kentsel İyileştirme ve Ekonomik Canlandırma Projesi (2003)

-Avrupa Birliği Mozaik Programı, Mersin Çevresinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı (2003-2004)

- Şanlıurfa Tarihi Ticaret Merkezi Rehabilitasyon Projesi (2004-2007)