TAÇDAM Hakkında

Son Güncelleme:
20/04/2022 - 16:36

TAÇDAM YÖNETİM KURULU

-Doç. Dr. Güliz Bilgin ALTINÖZ (Başkan) (Mimarlık Fakültesi, ODTÜ)
-Prof. Dr. Gülay ERTAŞ (Üye) (Kimya Bölümü, ODTÜ)
-Prof. Dr. Anlı ATAÖV (Üye) (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ)
-Doç. Dr. Kaan SAYİT (Üye) (Jeoloji Mühendisliği, ODTÜ)

-Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aykaç LEIDHOLM (Üye) (Mimarlık Fakültesi, ODTÜ)

TAÇDAM ARAŞTIRMACILAR

- Dr. Araş. Gör. İlham SAKARYA
- Dr. Araş. Gör. Nadire ATICI
- Dr. Araş. Gör. Deniz ERDEM
- Sefa ÖZDEMİR 
- Onur KOL