Ilısu-Karkamış 1998  

   

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (METU) KEBAN PROJECT PUBLICATIONS

SERIES I: Preliminary Reports

 • 1968 Summer Work, METU Keban Project Publications, serial no 1, (2 vol. : Text and Illustration), Ankara, 1970.
 • Keban Project 1969 Activities, METU Keban Project Publications, series I, no 2, Ankara, 1971.
 • Keban Project 1970 Activities, METU Keban Project Publications, series I, no 3, Ankara, 1972.
 • Keban Project 1971 Activities, METU Keban Project Publications, series I, no 4, Ankara, 1974.
 • Keban Project 1972 Activities, METU Keban Project Publications, series I, no 5, Ankara, 1976.
 • Keban Project 1973 Activities, METU Keban Project Publications, series I, no 6, Ankara, 1979.
 • Keban Project 1974-1975 Activities, METU Keban Project Publications, series I, no 7, Ankara, 1982.

SERIES II: Ethnographic Investigations (Turkish only)

 • Durul, Yusuf. Baraj Gölü Çevresi Dokuma Sanatları, ODTÜ Keban Projesi yayınları, seri II, yay. ı, Ankara, 1969.
 • Koşay, Hamit Zübeyr. Pulur (Sakyol) Etnoğrafya ve Folklor Araştırmaları, tamamlayan ve yayına hazırlayan Duygu Arısan Günay, ODTÜ Keban Pojesi yayınları, seri II, no 2, Ankara, 1977.
 • Günay Arısan, Duygu (yay. haz.), Keban Baraj Gölü Yöresi Halkbilim Araştırmaları, der. Hüseyin Yanıkoğlu, Mesut Şener ve Ferhan Memişoğlu, ODTÜ Keban Projesi yayınları, seri II, no 3, Ankara, 1980.

 SERIES III: Final Reports

 • Koşay, Hamit Zübeyr. Keban Project Pulur Excavations 1968-1970, METU Keban Project Publications, series III, no 1, Ankara, 1976.
 • Duru, Refik. Keban Project Değirmentepe Excavations 1973, METU Keban Project Publications, series III, no 2, Ankara, 1979.
 • Ertem, Hayri. Keban Project Han İbrahim Şan Excavations 1970-1971, METU Keban Project Publications, series III, no 3, Ankara, 1982.

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (METU) LOWER EUPHRATES PROJECT PUBLICATIONS

Series I: Preliminary Reports

 • Serdaroğlu, Ümit. 1975 Surveys in the Lower Euphrates Basin, METU Lower Euphrates Project Publications, series I, no 1, Ankara 1977.
 • Özdoğan, Mehmet. Lower Euphrates Basin 1977 Survey, METU Lower Euphrates Project Publications, series I, no 2, Istanbul, 1977.
 • Lower Euphrates Project 1978-1979 Activities, METU Lower Euphrates Project Publications, series I, no 3, Ankara.

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (METU) ILISU AND CARCHEMISH PROJECTS PUBLICATIONS

Series I: Preliminary Reports

 • Numan Tuna and Jean Ozturk (ed.). Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilisu and Carchemish Dam Reservoirs, Activities in 1998, Ankara 1999.
 • Numan Tuna, Jean Ozturk (ed.) and Jale Velibeyoğlu. Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilisu and Carchemish Dam Reservoirs, Activities in 1999, Ankara 2000.
 • Numan Tuna, Jean Ozturk (ed.) Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilisu and Carchemish Dam Reservoirs, Activities in 2000, Ankara 2002.
 • Numan Tuna, Jean Green Halgh and Jale Velibeyoğlu. Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilisu and Carchemish Dam Reservoirs, Activities in 2001. Ankara 2004.
 • Numan Tuna, Owen Doonan. Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilisu and Carchemish Dam Reservoirs. Activities in 2002. Ankara 2011.

 METU MUSEUM & OTHER PUBLICATIONS

 • Tezcan, Burhan., ODTÜ 1962-1963 Yalıncak Köyü Çalışmaları. Yalıncak Village Excavation in 1962-1963, Ankara, 1964.
 • Tezcan, Burhan., ODTÜ 1964 Yal›ncak Köyü Çalışmaları. Yalıncak Village Excavation in 1964. T.T.K., Ankara, 1966.
 • Tezcan, Burhan., ODTÜ 1964 Koçumbeli Kazısı Koçumbeli Excavation in 1964 , T.T.K., Ankara, 1966.
 • Tuna, Numan ve Akyürek-Vardar, Nalan., METU Museum, Mimarlık Fak. Basım İşliği, Ankara, 1994.
 • Thracians and Phrygians: Problems of Parallelism, edi. Tuna, N., and others, METU Fac. Architecture Press, Ankara, 1988.
 • Tuna, N., Buluc, S. & Tezcan, B., The METU Museum of Archaeology, 2012.
 • Uz, Duran Mustafa, Teos'taki Dionysos Tapınağı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2013.

Last Updated:
17/02/2023 - 11:15