TAÇDAMCENTRE FOR RESEARCH AND ASSESSMENT OF HISTORICAL ENVIRONMENT


TAÇDAM Projeleri / TAÇDAM Projects

 

-ERC Projesi: "NEOGENE: Archaeogenomic analysis of genetic and cultural interactions in Neolithic Anatolian societies" (2018- )

 

Kültürel Miras Yönetimi Planlama ve Uygulama Projeleri

 

-Keban Tarihi Eserleri Kurtarma ve Değerlendirme Projesi (1965-1974)

-Aşağı Fırat Tarihi Eserleri Kurtarma ve Değerlendirme Projesi (1975-1988)

-Karkamış ve Ilısu Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılması Projesi (1998-2002)

-BOTAŞ Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Arkeolojik Çevre Etki Değerlendirme Çalışması (2001-2002)

-Kazan Trona Arkeolojik Etki Değerlendirme Projesi (2002-2003)

-Diyarbakır Suriçi (Walled City) Urban Upgrading and Economic Revitalization Project with a Specific Reference to the Preservation of Cultural Heritage (2003)

-European Union Mosaic Project, Mersin Region Steeped in Ancient History and Culture (2003-2004)

-Şanlıurfa Tarihi Hanlar Bölgesinin Sağlıklaştırılması ve Yerel Kapasitenin Arttırılması Projesi (2004-2007)

 

Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırması Çalışmaları

 

-Yalıncak ve Koçumbeli Kazıları (1966-1972)

-Frig Nekropolü Projesi (1967)

-Ankara Frig Tümülüsleri Kurtarma Kazıları (1986-1988)

-Datça/Reşadiye, Knidos Seramik Atölyeleri Kazısı (1986-1992)

-Teos Araştırmaları (1981-1991/1993-1997)

-Datça-Burgaz Örenyeri Arkeolojik Kazıları (1993- )

-Datça-Emecik/Apollon Kutsal Alanı Kazıları (1998- )

-ODTÜ Yüzey Araştırması (2006-2009)

-Komana Antik Kenti Kazıları (2009- )

-Marmaris-Bozburun Yarımadası Prehistorik Yüzey Araştırması (2017- )